Ammekufjøs 45x15

SISU har ferdigstillt fjøset til Hanne og Martin T. Igsi