Porter

Sperring og trafikk

For å styre ku-trafikken har Dan Egtved Flere forskjellige løsninger. Kraftige svingbare porter, hevbare eller flyttbare, sikrer stor fleksibilitet i fjøset.  Sperreporter  kan monteres på mur eller annen bygningsdel, på stolper samt på annet inventar generelt.

Fast eller teleskopiske porter

Faste porter/stengsler anvendes oftest, der det kun er behov for sperring i én retning. Teleskopiske porter/stengsler brukes når det skal sperres i flere retninger, og gangene har ulike funksjoner. Svingbare sperringer kan leveres med overfall og i variabel lengde opp til 700 cm

Flytbare porter/stenglser

Flyttbare porter er altid teleskopiske. Portene kan brukes flere steder i fjøset - f.eks.

Teleskoplåge - 3 rørs

Den teleskopike 3-rørs porten er fleksibel og lett, som har flere anvendelses-muligheter. Den er velegnet både i kufjøset og til ungdyrene.

Texas-porten

Texas-port anvendes i returganger, for å hindre at dyrene går gal vei.  Porten åpner seg når kuene dytter på den og lukker seg automatisk når kuene har gått igjennom. Variabel lengde opp til 125cm.

Hevbare porter

Hevbare porter kan anvendes der hvor det ikke er plass til en svingbare port. Variabel lengde opp til 500 cm.    

Teleskopisk vippebom

Teleskopisk vippebom - vribar med gassdemper kan brukes, til f.eks. sperring ved forgangen. Variabel lengde opp til 575 cm.