Gummimatter til gang

Kura - det ideelle gummiunderlag til gangarealer, oppsamlingsplasser og områder for melking.

Betongulv - om det er i form av fast gulv eller spalter, er en hard belastning for kuene.

Ikke bare er betong hardt for klovene, men også glatte gulv er en belastning,

da det stresser kuene og medfører at kuene beveger seg for lite og meget usikkert.

Kura gummiunderlag endrer totalt kuenes adferd i fjøset.

  • Kuene går mer, noe som fører til økt blodsirkulasjonen i klovene, dermed sunnere klover.
  • Klovene holder seg selv renere.
  • Kuene viser også sin brunst tydeligere.
  • Angsten for at gå forsvinner for kuene, og dermed forsvinner en stressfaktor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kura P og S

Kura leveres til faste gulv (Kura P) og til alle former for spaltegukv (Kura S). Ved installering i fjøs med skrapeanlegg krever de fleste skrapeanlegg bare en mindre tilpasning.

Kura er utviklet til gangarealer. Undersiden er profilert slik at dette underlaget er særs mykt. Dette medfører gode fordeler.

  • Et meget skånsomt underlag
  • En stor sklisikkerhet, da oversiden er profilert og kloven "synker" ned i matten.

Matten er 24 mm tykk

pediKURA

Et klovvennlig og sklisikkert underlag med "slipende" overflate til gangarealer.

pediKura legges i forbindelse med en annen Kura-belegning. 

pediKura understøtter den naturlige likevekten mellom klovvekst og klovslit.