UTESTALL

Konstruksjonen består av varmgalvaniserte stålbjelker og limtredragere, 41mm tykke granplanker i veggen, og taket er tekket med stålplater. 

Stallbygningen leveres i seksjoner fra 4 bokser og oppover. Stallen har bokser på hver side av en 3m bred stallgang, Bredden poå stallen blir derfor 9m. Boksene måler 3x3m, eller 3,5x3m. Hver seksjon a 2 bokser, måler 3x9m eller 3,5x9m. Takhøyden er 3,9m utvendig og bygningen har en takvinkel på 12 grader. Som standard leveres stallen med møneventilasjon og vinduer i hver seksjon. Stallen kan leveres med skyveport eller stalldør etter ønske. Stallinnredningen er standard Optimal fronter. 

Navn Pris