Sengebøyler til kveg

Fritthengende sengebøyler type FV1, FL1, FV2 og FL2

Dan Egtveds sengebøyle type 1 ble utformet i 1994 og formen på bøylen er kun blitt minimalt justeret siden den ble introdusert. Formen er velprøvet i praksis og den gir dyrene optimal bevegelsesfrihet både foran og bak. Hode kan uhindret dreies til side, lik dyrets bakdel som kommer minimalt i kontakt med sengebøylen.

Sengebøyle type 1

Dan Egtveds sengebøyle type 2 har de samme fordeler som type 1 mht. dyrets frihet foran. Bak er sengebøylen utformet slik at dyrets frihet i liggepositionen er mer restriktiv. Sengebøylens form medvirker til dyrets liggerettning blir mer vinkelrett i bakkant. Sengebøylen type 2 er godt utprøvet.

Sengebøyle type 2

Felles for Dan Egtved sengebøyler er at:

* De er utført i 2" sveiste konstruksjonsrør.

* De ordre produseres og tilpasses individuelt.

* De leveres med Dan Egtveds solide nakkerørsbeslag

 

 

Sengebøylen:

 

Lengder

160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230,
240, 250, 260 og 270 cm

Dimensjon

2"

Nakkerør

1½"

Nakkerørsbeslag

100 x 6 mm flattstål, 3 styk 10 mm dragebånd

Stolper:

 

FL1 og FL2

2" damprør (rørtykkelse 4,5 mm)

FV1 og FV2

70x70x4 mm eller 2½" - damprør