Boks med finérplater

Finérmodellen er utviklet for de som ønsker kvalitet til rimelige priser.

  • Boksen leveres i sammensveiset enheter monteret med 21 mm finerplater.

  • Stolperne er utført i 50x50 mm firkantrør som standard, men modellen 
    kan også leveres med kraftigere stolper.

  • Varmgalvanisering er foretatt etter sammensveising.

  • Bokshøyden er 220 cm.

  • Platehøyden kan være 120 cm, 150 cm eller i full høyde.

  • Boksene kan leveres med vannrett eller loddrett gitter